Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Radio: De Vermoeden-viering

In 2013 ontwikkelde Ferdinand een nieuwe programma voor IKON radio: De Vermoeden-viering. In dit programma gaan wekelijks vier voorgangers in de studio om de tafel om samen een viering te maken. De rollen worden daarbij verdeeld, ééen van de gasten levert een overweging, een ander schrijft gebedsteksten, een derde zoekt een slotlied uit, de vierde komt met een project waarin hij een betere wereld ziet verschijnen. Ferdinand draagt zorg voor de samenstelling en regie. Incidenteel neemt hij de presentatie voor zijn rekening. Op www.npo.nl de site van de publieke omroep kunnen de programma’s worden teruggeluisterd. Sinds 1 januari 2016 werd het programma overgenomen door de Evangelische Omroep. De EO besloot om in de zomer van 2017 te stoppen met dit programma en de site van het programma te verwijderen.