Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Portfolio

Film: As en vuur

In opdracht van de Protestantse Kerk van Amsterdam maakte Ferdinand Borger in 2016 de film ‘As en vuur’. voor het project ‘Koers’, waarbij de kerk zich bezint op de toekomst van de kerk in de stad. Voor de film ging Ferdinand in gesprek met tien mensen en stelde hen om te beginnen de vraag wat de stad zou verliezen als in een nacht alle kerkgebouwen zouden verdwijnen. Het werd het begin van een gedachtenexperiment waarin hij onderzocht wat voor de geinterviewden de wezenlijke kern van kerk en geloof is. En wat die kern voor de stad zou kunnen betekenen.

TV: Het vermoeden

Van 2002 tot 2007 werkte Ferdinand Borger mee aan het televisieprogramma Het Vermoeden, voor de camera als verteller, achter de camera als lid van de redactie. Gasten uit verschillende tradities reikten hem hun heilige teksten aan. Hij wekte ze voor de camera tot leven.

Radio: Schepper&Co

Van 2008 tot 2013 werkte Ferdinand als redactielid van Schepper&Co Radio. Samen met de overige redactieleden verzorgde hij de inhoud van dit wekelijkse programma op Radio 5. Eindredacteur Hans Ganzevoort gaf hem bij zijn afscheid mee dat hij zich soms afvroeg hoe dat moet ‘levensbeschouwelijke programma’s maken. ‘Ferdinand weet dat,’ wist hij te vertellen.

Radio: De Vermoeden-viering

In 2013 ontwikkelde Ferdinand een nieuwe programma voor IKON radio: De Vermoeden-viering. In dit programma gaan wekelijks vier voorgangers in de studio om de tafel om samen een viering te maken. De rollen worden daarbij verdeeld, ééen van de gasten levert een overweging, een ander schrijft gebedsteksten, een derde zoekt een slotlied uit, de vierde komt met een project waarin hij een betere wereld ziet verschijnen. Ferdinand draagt zorg voor de samenstelling en regie. Incidenteel neemt hij de presentatie voor zijn rekening. Op www.npo.nl de site van de publieke omroep kunnen de programma’s worden teruggeluisterd. Sinds 1 januari 2016 werd het programma overgenomen door de Evangelische Omroep. De EO besloot om in de zomer van 2017 te stoppen met dit programma en de site van het programma te verwijderen.

Video: Peterine Kooijmans

Peterine Kooijmans maakte naar aanleiding van de oorlogsgeschiedenis van haar tante Ien van Rossum du Chattel een vertelvoorstelling. Ferdinand Borger interviewde en filmde haar.

700 jaar Oude Kerk Amsterdam

In 2006 bestond de Oude Kerk in Amsterdam 700 jaar. In het weekend van 18 en 19 september werden twee open dagen georganiseerd, waarvan de zondag voor rekening van de Protestantse Gemeente kwam. In het voorjaar werd Ferdinand gevraagd de opzet van deze dag te verzorgen samen met een team uit de gemeente. In korte tijd werd een programma ontwikkeld, waarbij (kinder)tentoonstellingen, een korenfestival en gefilmde interviews met kerkgangers en buurtbewoners centraal stonden. Voor de buurtbewoners werd de middag met zo’n 1500 bezoekers een groot succes. Voor de protestantse gemeente was het een erg nieuw experiment.  .

Nacht van de Hoop – Den Haag

In 2010 werd in Grote Kerk van Den Haag in de Paasnacht voor de eerste keer de Nacht van de Hoop georganiseerd. Verschillende kunstenaars namen de deelnemers op een interactieve manier mee in deze nacht van wachten en waken. Een verteller vertelde elk uur een verhaal dat bij het aanbreken van de nieuwe dag uitmondde in het Paasontbijt. Ferdinand Borger droeg bij aan de ontwikkeling van het concept voor deze nieuwe traditie.

Boek – Hemelse Oorden.

Waar zijn in Europa nieuwe spirituele plekken te vinden? En waarin verschillen die van de reeds bestaande? Met die vragen trok Ferdinand Borger gedurende 2,5 maand door Europa. De reis bracht hem naar Spanje, Frankrijk, België, Schotland en terug in Nederland. In 2012 werden de reisverhalen samengebundeld in het boek ‘Hemelse Oorden’. Persoonlijke reisverhalen waarbij de schrijver dicht bij zichzelf blijft wanneer hij zich onderdompelt in verschillende tradities en gradaties van stilte.

Thomas

In 2006 schreef Ferdinand Borger de theatermonoloog ‘Thomas’, geïnspireerd op de leerling van Jezus die eerst wilde zien, alvorens te geloven. Lees meer

Calvijn

Waarschijnlijk hield Calvijn zelf niet van theater. Maar de viering van zijn 500ste geboortedag vormde voor de Protestantse Kerk in Nederland een mooie aanleiding een voorstelling te laten maken over de man aan wie veel calvinisme wordt toegedicht. Het resultaat: een monoloog van een uur die Ferdinand samen met Kees Posthumus schreef en die met regisseur Heleen Hennink op de planken werd gebracht. De voorstelling werd 110 keer in den lande gespeeld en zelfs een katholieke parochie in Antwerpen waagde zich eraan. De monoloog werd uitgegeven in een boekje bij Uitgeverij Boekencentrum onder de titel ‘Voorvechter en vreemdeling’.

Theaterweekenden

Van 2010 tot 2014 verzorgde Ferdinand 4 maal een theaterweekend voor jongeren in de Protestantse Gemeente Deventer. Doel; in twee dagen tijd aan de hand van een bijbelverhaal een kleine voorstelling maken, die zondagsavond in het kader van een viering op de planken werd gebracht.

Wees moedig

In opdracht van de Stichting VPSG ontwikkelde Ferdinand Borger samen met Paulien Haakma de voorstelling ‘Wees Moedig”. Een voorstelling – op basis van casestudies – waarin het verhaal wordt verteld van een vrouw die jarenlang heeft moeten zwijgen over het seksueel misbruik van haar oom.

Film: Verder

In het kader van de campagne 500 jaar Protestant heeft Ferdinand Borger in opdracht van de Protestantse Kerk de video ‘Verder’ gemaakt. In deze video stelt hij de vraag wat na 500 jaar de toekomst van het protestantisme is. Een vraag die hem naar het dorp Hoek in Zeeland, het eiland Vlieland en Amsterdam Zuidoost bracht.

Niet alleen het Woord

In de voorstelling ‘Niet alleen het woord’ onderzoekt Ferdinand Borger zijn persoonlijke band met de Reformatie. In drie verhalen neemt hij het publiek mee naar zijn jeugd, op reis naar de Lutherstad Wittenberg en naar de toekomst. Hij daagt daarmee de toeschouwer uit stelling te nemen. Zit er in het protestantisme iets van toekomst? Of moeten we het na 500 jaar ten grave dragen?

Het verleden
Ik was acht jaar en lag op een avond op de divan bij mijn opa en oma. Ik zou bij hen overnachten. Voor het eerst. Mijn opa
pakte de bijbel uit de kast, ging aan tafel zitten en begon te lezen. Mijn oma zat tegenover hem en luisterde. Het werd stil. Toen vouwden ze beiden de handen. Mijn opa sprak en richtte zich tot God. Ik ontdekte dat ik een protestants jongetje was.

Het heden
Het hotel waar ik mijn intrek neem ligt tweehonderd meter van de deur waar Luther zijn stellingen tegenaan sloeg. Mijn kamer heeft een sobere Leenbakker inrichting. Ik loop de stad in, vergeefs op zoek naar de dynamiek van de Reformatie. Het moet hier ooit gezinderd hebben: opstandig gefluister, hevige tafel- gesprekken, ondermijning van het gezag. Revolutie! Niets meer van dit alles. Een toeristentreintje rijdt braaf rondjes door de twee lange straten die het stadje Wittenberg rijk is. ‘Den Anweisungen des Bedienungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten’.

De toekomst
Waar de Reformatie nu over zou moeten gaan? Over de twijfel!
Ik wil een groot pleidooi voeren voor de twijfel. En dan niet de Middeleeuwse twijfel waarmee Luther te kampen had. Nee, ik wil twijfelen aan het ‚ik’. Aan alles wat wij van onszelf maken: het Facebook-ik, het selfie-ik, het ik-ben-alleen-op-de-wereld ik. Aan dat ‚ik’ wil ik gaan twijfelen. Als daad van verzet. Als bevrijding.

De voorstelling duurt een uur en kan prima dienen als opstap voor een gesprek over de Reformatie. Kosten: 500 euro, excl. BTW en reiskosten. Voor meer informatie: 06 21660348 of info@ferdinandborger.nl

Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen

Zelfs hier vind je nog een paar rechtvaardigen is de voorstelling die Guido de Bruin maakte naar aanleiding van het boek ‘De Nacht der Girondijnen’ van Jacques Presser. In deze voorstelling kruipt hij in de huid van Jacques Suasso Henriques die er voor kiest om deel uit te gaan maken van de Ordedienst van Westerbork in een poging de oorlog te overleven. Een monoloog over wanhoop, moed, verraad en verzet en over menselijkheid te midden van onmenselijkheid. Ferdinand Borger deed hiervan de regie.

Film: Rijk leven

Een film in opdracht van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg. Een impressie van éën dag tijdens een zogenaamde tuinweek, waarbij de bewoners vrijwilligers uitnodigen om mee te werken in de moestuin